SEGMENTALE MASSAGE

SEGMENTALE MASSAGE

Uit onderzoek is gebleken dat zenuw, huid, spier, bot en orgaan op elkaar invloed uitoefenen. Dat betekent in de praktijk dat je aan onregelmatigheden in de huid een afwijking in een orgaan kunt zien en vice versie.

De segmentale therapie is een therapeutische behandeling die van de bovenstaande modern wetenschappelijke kennis gebruik maakt.

Deze therapie is uitermate geschikt om functiestoornissen te bestrijden, zoals menstruatieklachten, spastische darm, maagproblemen, enz.